Iedere ondernemer weet dat groei en nieuwe zakelijke contacten essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Helaas slokt de dagelijkse business de meeste tijd weer op. Energie en menskracht ontbreken om het traject van ‘koude acquisitie’ effectief in gang te zetten. Trouwens, ‘koude acquisitie’ is een begrip waar veel organisaties koudwatervrees voor hebben. Gelukkig wordt het traject van afspraken maken steeds meer op waarde geschat. Het is echter een traject vol met valkuilen. Iedereen kent die voorbeelden van snel afspraken maken, bellen op verkeerde tijdstippen en contact proberen te leggen met uw prospects waarbij inhoudelijk geen professionaliteit over uw bedrijf en bedrijfstak hoorbaar is. Er is veel terrein te winnen!

Connect Partners weet hoe het werkt.